top of page

Aika sopimuksen mukaan

|

Paikka sopimuksen mukaan

ASIAKKAAN TUNTEMINEN

Opit asiakkaan tuntemiseen liittyvän keskeisen sisällön ja tuntemisvelvollisuuteen liittyvät vaatimukset. Opit, milloin ja miten asiakas tulee riskiluokitella sekä sen perusteella asiakkaaseen käytettävien tuntemistoimien tasot.

Rekisteröityminen on suljettu
Katso muita tapahtumia
ASIAKKAAN TUNTEMINEN
ASIAKKAAN TUNTEMINEN

Paikka & aika

Aika sopimuksen mukaan

Paikka sopimuksen mukaan

Tietoa tapahtumasta

Mikä on koulutuksen sisältö?

Koulutuksessa käydään perusteellisesti läpi rahanpesulain asettamat vaatimukset asiakkaan tuntemiseen liittyen lähtien asiakkaan perustamisesta ja kerättävistä tiedoista aina asiakkuudeen päättymiseen asti. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi asiakkaan tuntemiseen liittyvien vaatimusten eri riskitasot sekä tehostetun tuntemisen velvollisuus. 

Koulutuksessa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 

 • Mitä tarkoittaa asiakkaan tunteminen?
 • Miten asiakkuuksia pitää arvioida riskiperusteisesti?
 • Milloin asiakkuutta ei saa perustaa tai ylläpitää?
 • Mitä tarkoittaa asiakkaan tunnistaminen ja todentaminen?
 • Mitä tietoja yritykseni tulee kerätä asiakkaasta?
 • Miten tuntemistietoja tulee päivittää ja säilyttää?
 • Miten asiakkaasta tarvittavia tietoja voidaan kerätä?
 • Miten tosiasiallinen edunsaaja tunnistetaan ja milloin se tulee tehdä?
 • Milloin voidaan soveltaa yksinkertaistettua tuntemisvelvollisuutta?
 • Milloin tulee soveltaa tehostetun tuntemisen menettelyitä?
 • Mitä vaatimuksia asiakkaan etätunnistaminen aiheuttaa?
 • Miten henkilön poliittinen vaikutusvaltaisuus vaikuttaa tuntemistoimissa?
 • Mitä vaatimuksia kohdistuu Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin ja milloin?

Mitä opit koulutuksesta?

Koulutuksen jälkeen tiedät, mitä asiakkaan tunteminen tarkoittaa ja miten toteutetaan lain asettamat velvollisuudet. Opit myös sen, mitä pakollisia toimia on tehtävä ja milloin asiakkaan osalta tulee tehostaa toimintatapoja. Ymmärrät laajan kokonaisuuden ja osaat soveltaa oppimaasi käytännössä asiakaskohtaamisissa.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunniteltu ilmoitusvelvollisten yritysten johtajille, esimiehille ja compliance-asiantuntijoille riippumatta henkilön tehtävästä ja yrityksen toimialasta.

Miten koulutus voidaan järjestää ja mitä se maksaa?

Voitte tilata koulutuksen järjestettäväksi yrityksenne toimipaikassa. Koulutus voidaan järjestää myös etäyhteydellä Teams-kokouksena tai Folksin järjestämässä tilassa. 

Koulutuksen hinnasta sovitaan tapauskohtaisesti kunkin asiakkaan kanssa ottaen huomioon muun muassa koulutuksen laajuus ja kesto sekä koulutukseen osallistujien määrä. Esimerkiksi kolmen tunnin koulutus pääkaupunkiseudulla ilman rajoituksia osallistujamäärään on 1.300 euroa (+ alv 24 %). Koulutuksen hintaan sisältyy osallistujille jaettava sähköinen materiaali. 

Jaa tämä tapahtuma

bottom of page