top of page

Aika sopimuksen mukaan

|

Paikka sopimuksen mukaan

RAHANPESUN ESTÄMISEN PERUSTEET

Opit rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen perusteet, lain asettamat vaatimukset ja keskeiset velvollisuudet. Opit, mitä asiakkaan tunteminen tarkoittaa, mikä riskiarvio on, miten jatkuva seuranta tulee toteuttaa ja millainen sisäinen ohjeistus henkilöstöllä tulee olla.

Rekisteröityminen on suljettu
Katso muita tapahtumia
RAHANPESUN ESTÄMISEN PERUSTEET
RAHANPESUN ESTÄMISEN PERUSTEET

Paikka & aika

Aika sopimuksen mukaan

Paikka sopimuksen mukaan

Tietoa tapahtumasta

Mikä on koulutuksen sisältö?

Koulutuksessa käydään perusteellisesti läpi mitä rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen tarkoittavat, mitä riskiperusteinen lähestymistapa on sekä rahanpesulain asettamat vaatimukset ilmoitusvelvollisille. Koulutuksessa käydään läpi asiakkaan tuntemiseen liittyvien vaatimusten eri riskitasot sekä tehostetun tuntemisen velvollisuus, mitä tulee tehdä tilanteissa, jossa epäillään rahanpesua tai terrorismin rahoitusta ja miten sisäinen ohjeistus tulee hoitaa yrityksen sisällä. 

Koulutuksessa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 

 • Mitä tarkoittaa rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen?
 • Miten rahanpesua ja terrorismin rahoittamisen estämistä säännellään?
 • Milloin yritys on rahanpesulain tarkoittama ilmoitusvelvollinen?
 • Mikä on rahanpesun riskiarvio ja mikä sen tarkoitus on?
 • Mitä riskiarvion tulee sisältää ja miten riskejä arvioidaan?
 • Mitä tarkoittaa asiakkaan tunteminen ja riskiperusteinen arviointi?
 • Mikä ero on asiakkaan tuntemisella, tunnistamisella ja todentamisella?
 • Mitä tietoja  asiakkaasta tulee kerätä, milloin tietoja tulee päivittää ja miten säilyttää?
 • Miten jatkuva seuranta tulee toteuttaa ja mitä se tarkoittaa?
 • Minkälaisia eri tasoja asiakkaan tuntemiseen liittyy?
 • Mitä tarkoittaa velvolllisuus tehdä ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta?
 • Milloin liiketoimi tulee keskeyttää tai milloin siitä tulee kieltäytyä?
 • Mitä tarkoittaa tosiasiallinen edunsaaja ja mitä vaatimuksia siihen liittyy?
 • Miten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen sekä ilmoitusvelvollisiin liittyvä valvonta toteutetaan? 
 • Millaisia sanktioita ilmoitusvelvolliselle voi seurata?
 • Miten työntekijöitä tulee kouluttaa ja millaiset toimintaohjeet ilmoitusvelvollisella tulee olla?
 • Miten henkilöstöä tulee suojella?
 • Kuka on yrityksessä vastuussa rahanpesulain noudattamisesta? 

Mitä opit koulutuksesta?

Koulutuksen jälkeen tiedät, mitä vaatimuksia rahanpesulaki asettaa ja miten lain asettamat velvollisuudet toteutetaan. Opit myös sen, mitä pakollisia toimia on tehtävä ja milloin asiakkaan osalta tulee tehostaa toimintatapoja. Ymmärrät laajan kokonaisuuden, tarvittavan dokumentaation ja osaat soveltaa oppimaasi käytännössä asiakaskohtaamisissa sekä henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunniteltu ilmoitusvelvollisten yritysten johtajille, esimiehille ja koko henkilöstölle riippumatta henkilön tehtävästä ja yrityksen toimialasta.

Miten koulutus voidaan järjestää ja mitä se maksaa?

Voitte tilata koulutuksen järjestettäväksi yrityksenne toimipaikassa. Koulutus voidaan järjestää myös etäyhteydellä Teams-kokouksena tai Folksin järjestämässä tilassa. 

Koulutuksen hinnasta sovitaan tapauskohtaisesti kunkin asiakkaan kanssa ottaen huomioon muun muassa koulutuksen laajuus ja kesto sekä koulutukseen osallistujien määrä. Esimerkiksi kolmen tunnin koulutus pääkaupunkiseudulla ilman rajoituksia osallistujamäärään on 1.300 euroa (+ alv 24 %). Koulutuksen hintaan sisältyy osallistujille jaettava sähköinen materiaali. 

Jaa tämä tapahtuma

bottom of page