top of page

Aika sopimuksen mukaan

|

Paikka sopimuksen mukaan

TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

Opit perusteet sille, milloin työntekijä voidaan sulkea työaikalain soveltamisen ulkopuolelle, mikä aika luetaan työntekijän työajaksi sekä miten liukuvasta työajasta, joustotyöajasta ja työaikapankista tulee sopia. Opit myös sen, mistä työaikalain säännöksistä voidaan poiketa työehtosopimuksella.

Rekisteröityminen on suljettu
Katso muita tapahtumia
TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ
TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

Paikka & aika

Aika sopimuksen mukaan

Paikka sopimuksen mukaan

Tietoa tapahtumasta

Mikä on koulutuksen sisältö?

Koulutuksessa käydään systemaattisesti läpi muun muassa työaikalain soveltamisalaa, vuoro-, jakso- ja yötyön tekemisen edellytyksiä, liukuvasta työajasta, joustotyöajasta ja työaikapankista sopimista sekä työajan enimmäismäärää, lepoaikoja, työvuoroluetteloa ja työaikakirjanpitoa koskevia työaikalain säännöksiä.

Koulutuksessa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 

  • Ketkä kuuluvat työaikalain soveltamisen piiriin, ja ketkä eivät?
  • Mitä töitä voidaan tehdä vuoro-, jakso- ja/tai yötyönä?
  • Millä ehdoin liukuvasta työajasta voi sopia?
  • Milloin voidaan sopia joustotyöajasta ja millä ehdoin?
  • Kenen kanssa voidaan sopia työaikapankin käyttöönotosta ja millä ehdoin?
  • Miten päivittäiset tauot, vuorokausi- ja viikkolepo tulee huomioida työajan suunnittelussa?

Mitä opit koulutuksesta?

Koulutuksen jälkeen tiedät yleiset perusteet sille, milloin työntekijä voidaan sulkea työaikalain soveltamisen ulkopuolelle, mikä aika luetaan työntekijän työajaksi, miten liukuvasta työajasta, joustotyöajasta ja työaikapankista tulee sopia. Opit myös sen, mistä työaikalain säännöksistä voidaan poiketa työehtosopimuksella.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunniteltu yritysten johtajille, esimiehille ja HR-asiantuntijoille riippumatta henkilön tehtävästä ja yrityksen toimialasta.

Miten koulutus voidaan järjestää ja mitä se maksaa?

Voitte tilata koulutuksen järjestettäväksi yrityksenne toimipaikassa. Koulutus voidaan järjestää myös etäyhteydellä Teams-kokouksena tai Folksin järjestämässä tilassa. 

Koulutuksen hinnasta sovitaan tapauskohtaisesti kunkin asiakkaan kanssa ottaen huomioon muun muassa koulutuksen laajuus ja kesto sekä koulutukseen osallistujien määrä. Esimerkiksi kolmen tunnin koulutus pääkaupunkiseudulla ilman rajoituksia osallistujamäärään on 1.300 euroa (+ alv 24 %). Koulutuksen hintaan sisältyy osallistujille jaettava sähköinen materiaali. 

Jaa tämä tapahtuma

bottom of page