top of page
Pallot_Pink.png

LIIKETOIMINTAKAUPPA

Mikä on liiketoimintakauppa?

Liiketoimintakaupassa kohteena on tietyn yrityksen liiketoiminta, joka koostuu esimerkiksi koneista ja laitteista, henkilökunnasta, tavaramerkeistä, asiakkuuksista ja sopimuskannasta. Myyjänä liiketoimintakaupassa on yhtiö, joka jatkaa kaupan jälkeen toimintaansa muun kuin siirtyvän liiketoiminnan osalta. Myyjäyrityksen velat ja vastuut eivät siirry ostavalle yritykselle, ellei niistä sovita erikseen.

Mitä liiketoimintakaupassa siirtyy uudelle omistajalle?

Koska liiketoimintakaupassa yrityksen sopimukset siirtyvät uudelle omistajalle, sopimusten siirtäminen on syytä sopia mahdollisuuksien mukaan etukäteen sopimuskumppanien kanssa. Vastaavasti erilaiset luvat ja lisenssit voi olla tarpeen hakea ostajayrityksen nimiin.

 

Siirtyvän liiketoiminnan määrittelyllä on merkitystä henkilöstön ja kauppahinnan arvonlisäverottomuuden näkökulmasta. Mikäli kyseessä katsotaan olevan vain yksittäisten omaisuuserien kauppa, henkilöstö ei välttämättä siirry kaupan yhteydessä ns. vanhoina työntekijöinä, ja kauppahintaan tulisi lisätä arvonlisäveron osuus.

bottom of page