top of page

EU-asetus velvoittaa verkon välityspalveluita ja hakukoneita läpinäkyvyyteen

Heinäkuun 12. päivästä alkaen verkon välityspalveluiden ja hakukoneiden on täytynyt soveltaa uutta asetusta, jolla pyritään luomaan avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta verkon välityspalveluiden yrityskäyttäjille. Liiketoiminnan painottuessa yhä useammin verkkoon, yritysten oikeuksien turvaaminen suhteessa verkon välityspalveluihin ja hakukoneisiin on nähty tarpeelliseksi, sillä välityspalvelut ja hakukoneet voivat usein määrittää palveluidensa ehdot lähes yksipuolisesti.


Ketä asetus koskee?

  • Verkossa toimivia välityspalveluita esim. verkkokaupan markkinapaikkoja ja sovelluskauppoja; ja

  • Hakukoneita.

Asetus koskee yrityskäyttäjien sopimussuhdetta verkon välityspalveluihin ja hakukoneisiin eikä asetuksella puututa loppukäyttäjien eli kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiin velvoitteisiin.


Käytännössä asetus koskee esimerkiksi sivustoja, jotka tarjoavat hotellialan yrittäjille mahdollisuuden tarjota hotellipalveluitaan kuluttajille.


Mitä asetus velvoittaa?


Välityspalveluiden ja hakukoneiden sopimussuhdetta yrityskäyttäjiin koskevien ehtojen tulee olla asetuksen mukaisia, sillä asetuksen vastaiset ehdot ovat mitättömiä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi sivustojen yleiset ehdot, joihin sopimuksissa yrityskäyttäjien kanssa viitataan, voivat olla sopimussuhteessa mitättömiä. Ehdot tulee laatia selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä ja ne on oltava helposti saatavilla.


Yrityskäyttäjien kanssa solmitun sopimussuhteen ehdoista tulee käydä ilmi mm.:

  • Perusteet päätöksille lopettaa tai keskeyttää palveluiden tarjoaminen yrityskäyttäjille;

  • Ehtojen vaikutus yrityskäyttäjien immateriaalioikeuksiin;

  • Keskeiset muuttujat, jotka määrittävät sivustolla esitettävien palveluiden järjestyksen sekä eri muuttujien keskinäisen järjestyksen; ja

  • Voiko palveluiden esittämisjärjestykseen vaikuttaa esimerkiksi rahallista korvausta vastaan.

Sopimussuhdetta säänteleviä ehtojen muuttamisesta tulee ilmoittaa yrityskäyttäjille vähintään 15 päivän määräajassa.


Välityspalveluiden ja hakukoneiden on myös huolehdittava siitä, että heillä on sisäinen valituksenkäsittelyjärjestelmä yrityskäyttäjien valituksia varten sekä nimetyt sovittelijat mahdollisia riitoja varten. Tämä vaatimus ei kuitenkaan koske pieniä välityspalveluita, joille valituksenkäsittelyjärjestelmä on vapaaehtoinen.


Toimivaltainen viranomainen


Suomessa markkinaoikeus on säädetty toimivaltaiseksi tahoksi kieltämään asetuksen vastaisen toiminnan. Kiellon tehosteeksi voidaan antaa uhkasakko.


Komissiolta on tulossa tarkempia ohjeita asetuksen soveltamiseen liittyen erityisesti koskien palveluiden muuttujien määrittelyä.Lisätietoja asiasta antaa:

Jediitta Tiainen

Counsel

+358 44 23 52 115Mikäli haluat artikkelit suoraan sähköpostiisi, tilaa Folksin uutiskirje täältä.

Comments


bottom of page