top of page

Henkilöstöantien verotus muuttui

Henkilöstöantien verotus on muuttunut 1.1.2021 alkaen. Tuloverolain muutos mahdollistaa työntekijöiden osakemerkinnät henkilöstölle suunnatussa osakeannissa osakkeiden matemaattisella arvolla eli osakkeiden käypää arvoa alemmalla merkintähinnalla. Työntekijöille muodostuu ansiotulona verotettavaa etua ainoastaan osakkeiden matemaattista arvoa alemmasta merkintähinnasta. Aiemmin ansiotulona verotettavaa etua muodostui, jos osakkeiden merkintähinta alitti 90 % yhtiön osakkeiden käyvästä arvosta.


Matemaattinen arvo määräytyy jakamalla yhtiön nettovarallisuus yhtiön osakkeiden lukumäärällä. Koska matemaattinen arvo perustuu nettoarvoon, valuaatio on alhaisempi verrattuna muihin arvonmääritysmenetelmiin.


Yrityksille tämä lakimuutos mahdollistaa työntekijöiden sitouttamisen ilman, että työntekijät joutuisivat maksamaan merkintähinnan alennuksesta ansiotuloveroa, kun merkintähintana käytetään osakkeen matemaattista arvoa. Jotta työntekijät voivat hyödyntää veroetua, edun täytyy olla henkilöstön enemmistön käytössä. Henkilöstön enemmistön määrittelyssä olennaista on, että etua ei käytetä ainoastaan tarjoamaan tietyille avainhenkilöille edullisia osakeanteja.


Henkilöstöantien veroetu ei sovellu tilanteisiin, joissa osakkeita tarjotaan esimerkiksi sellaisen hallituksen jäsenen merkittäväksi, joka ei ole työsuhteessa yhtiöön. Etua ei myöskään voi käyttää, jos yhtiön osakkeista yli 10 % on osakkeita merkitsevän työntekijän ja tämän perheenjäsenten omistuksessa. Henkilöstöantien verotuksen kevennys ei koske pörssiyhtiöiden osakkeita.


Lisää aiheesta voi lukea kevään blogitekstistämme, jossa henkilöstölle suunnattujen osakeantien verotusta suhteessa optio-oikeuksiin käytiin läpi jo hallituksen esityksen pohjalta.


Henkilöstöanneissa kannattaa aina huomioida suunnattuihin osakeantipäätöksiin liittyvät määrämuotovaatimukset. Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen suunnattuihin osakeanteihin, ole yhteydessä asiantuntijoihimme.


Lisätietoja asiasta antaa:

Jediitta Tiainen Counsel

Mikäli haluat artikkelit suoraan sähköpostiisi, tilaa Folksin uutiskirje täältä.

Comentários


bottom of page