top of page

Päivityksiä kuluttajansuojalakiin - lakiin digitaalisia palveluita ja sisältöjä koskevaa sääntelyä

Kuluttajansuojalakiin on tulossa muutoksia tavarankauppadirektiivin ja digisopimusdirektiivin kansallisen täytäntöönpanon johdosta. 1.1.2022 lukien kuluttajansuojalaki sisältää erillisen sääntelyn koskien elinkeinonharjoittajien kuluttajille tarjoamia digitaalisia sisältöjä ja palveluita. Lisäksi muuta kuluttajankauppaa koskevaa sääntelyä päivitetään.


Nykyisen kuluttajankauppaa koskevan luvun säännöksiä sovellettaisiin jatkossa digitaalisiin tavaroihin ja palveluihin vain siltä osin kuin säännökset koskevat tavaran luovutusta, vaaranvastuuta sekä seuraamuksia tavaran luovutuksen viivästyksestä.


Tavarankauppaa koskevat muutokset


Muiden kuin digitaalisten palveluiden ja tavaroiden kaupan osalta kuluttajansuojalakia muutetaan mm. seuraavasti:

  • käytetyn tavaran virheellisyyttä arvioidaan samoin kuin uuden tavaran virheellisyyttä eikä nykyisen kuluttajansuojalain mukaista ”sellaisena kuin se on” -ehtoa voida enää soveltaa;

  • tavaran sopimuksenmukaisuutta arvioitaessa tavaran tulee jatkossa täyttää sovittujen ominaisuuksien lisäksi myös tavaralle asetetut yleiset vaatimukset;

  • tavarassa katsotaan olleen virhe jo luovutushetkellä, mikäli virhe havaitaan vuoden kuluessa luovutushetkestä nykyisen kuuden kuukauden sijaan;

  • kuluttajalla on mahdollisuus valita, korjataanko tavarassa oleva virhe korjaamalla jo toimitettu tavara vai tuleeko elinkeinonharjoittajan toimittaa tilalle uusi tavara. Edelleen toissijaisia virheenoikaisukeinoja ovat hinnanalennus tai kaupan purku; ja

  • tavaraan liittyvä kuluttajalle maksuton takuu tulee aina antaa kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti.

Digitaalisia sisältöjä koskeva sääntely


Kuluttajansuojalakiin lisätään erillinen luku koskien digitaalisia palveluita ja sisältöjä kuten tietokoneohjelmia, digitaalisia pelejä, sähköisiä kirjoja ja pilvipalveluita. Kuluttajansuojalain digitaalisia sisältöjä koskeva sääntely ei kuitenkaan sovellu esimerkiksi audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin.


Digitaalisen sisällön tai palvelun osalta sovellettavaksi tulevat mm. seuraavat ehdot:

  • digitaalisen sisällön tai palvelun tulee olla, kuten muunkin tavaran, sovitun lisäksi myös yleiset vaatimukset täyttävä;

  • sopimuksen päättyessä elinkeinonharjoittajan on pidättäydyttävä käyttämästä kuluttajan luomaa tai luovuttamaa digitaalista sisältöä ja elinkeinonharjoittajan on myös pääsääntöisesti luovutettava kuluttajan saataville kaikki sisältö, jonka kuluttaja on luovuttanut tai luonut käyttäessä digitaalista sisältöä tai palvelua;

  • elinkeinonharjoittaja vastaa virheestä, joka on digitaalisessa sisällössä tai palvelussa sinä aikana, kun sisältöä tai palvelua toimitetaan; ja

  • virheen oletetaan olleen palvelussa tai sisällössä toimitusajankohtana, jos virhe havaitaan vuoden kuluessa sen toimittamisesta.

Milloin muutoksia aletaan soveltaa?


Kuluttajansuojalain muutokset astuvat voimaan 1.1.2022, jolloin myös direktiivien kansallinen soveltaminen on aloitettava.
Lisätietoja asiasta antaa:

Jediitta Tiainen CounselMikäli haluat artikkelit suoraan sähköpostiisi, tilaa Folksin uutiskirje täältä.

Comments


bottom of page