top of page

Whistleblower-direktiivin kansallinen täytäntöönpano lähenee

Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin, ns. Whistleblower-direktiivin, kansallista täytäntöönpanoa valmistellaan oikeusministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa 2021. Direktiivi tulee panna jäsenmaissa täytäntöön 17.12.2021 mennessä.


Uuden lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.


Yli 50 työntekijää työllistäville yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille sekä valtion virastoille asetettaisiin velvollisuus perustaa sisäinen, luottamuksellinen ilmoituskanava. Lisäksi perustettaisiin keskitetty ulkoinen, valtioneuvoston oikeuskanslerin ylläpitämä ilmoituskanava, johon ilmoituksen voisi tietyissä tilanteissa tehdä. Tästä kanavasta ilmoitukset siirrettäisiin ulkoisina ilmoituskanavina toimivien valvontaviranomaisten käsiteltäviksi.


Tutustu ilmoituskanavaan liittyviin palveluihimme täällä.


Lisätietoja saat myös Tonilta (toni.haapasalo@legalfolks.fi) tai Annalta (anna.paimela@legalfolks.fi).

댓글


bottom of page