top of page
Pallot_Pink.png

STRATEGINEN TIETOSUOJA

​Tietosuojaohjelman luominen ja jalkauttaminen

 

Avustamme asiakkaita luomaan tietosuojastrategian. Määritämme strategian ja riskikartoituksen pohjalta toimenpiteet strategian toteuttamiseksi ja riskien minimoimiseksi priorisoidussa järjestyksessä. Luomme metriikoita, joiden avulla tietosuojaohjelmaa ja riskien minimointia voidaan seurata, ja joiden avulla voidaan raportoida tietosuojan toteutumista yrityksen johdolle joko omana kokonaisuutenaan tai osana yrityksen vastuullisuusraportointia.

 

Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja

 

Olemme avustaneet lukuisia yrityksiä luomaan digitaalisia asiakkuuksia sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteet huomioiden. Erikoistumme luomaan digitaalista luottamusta selvän tietosuojaviestinnän ja optimaalisten vaikutusmahdollisuuksien kautta. Tämä konsultointi ei ole puhtaan juridista, vaan hyödynnämme työssämme liiketoimintaosaamista ja fasilitoimme monialaisia tiimejä luomaan parhaita mahdollisia asiakaskokemuksia: hyödyntämällä dataa innovatiivisesti, mutta panostaen samalla siihen, että asiakkaalle annetaan helppokäyttöisiä vaikutusmahdollisuuksia ja läpinäkyvää informaatiota.

 

Digitaalinen mainonta ja verkkosivujen tietosuoja

 

Olemme avustaneet laajasti yrityksiä, jotka toimivat digitaalisen mainonnan ekosysteemin eri rooleissa. Tyypillisesti yritykset hyödyntävät evästeitä ja muita vastaavia teknologioita kohdentaakseen mainontaa. Avustamme yrityksiä määrittämään roolinsa tietojenkäsittelyssä (rekisterinpitäjä, käsittelijä vai yhteisrekisterinpitäjä), laatimaan vaadittavat sopimukset (tietojenkäsittelysopimus tai tietojen jakamiseen liittyvä sopimus), luomaan asianmukaiset vaikutusmahdollisuudet verkkosivuston käyttäjille sekä informoimaan käyttäjiä mahdollisimman läpinäkyvästi. Tarvittaessa teemme yhteistyötä verkkosivustojen kehittämiseen, mainontaan tai analytiikkaan perehtyneiden kumppaniemme kanssa, ja pyrimme mahdollistamaan sen, että asiakas saa verkkosivunsa kuntoon niin juridisesti kuin teknisesti.

bottom of page