top of page

ke 29. huhtik.

|

Webinaari

Webinaari: Henkilöstövähennykset ja yhteistoimintamenettely

Opit toteuttamaan lomauttamisia ja irtisanomisia koskevat yt-neuvottelut sekä huomioimaan vuosilomalain säännökset lomautus- ja irtisanomisaikana. Tilaisuus on maksullinen (199 EUR / henkilö tai 299 EUR / konserni + ALV).

Ilmoittautuminen on suljettu
Iconics
Webinaari: Henkilöstövähennykset ja yhteistoimintamenettely
Webinaari: Henkilöstövähennykset ja yhteistoimintamenettely

Paikka & aika

29. huhtik. 2020 klo 9.00 – 11.00

Webinaari

Tietoa tapahtumasta

Lomauttaminen, henkilöstövähennykset, yhteistoimintamenettely ja vuosilomien antaminen 

 

Mikä on koulutuksen sisältö?

Koulutuksessa käydään läpi yhteistoimintamenettely työnantajan lomauttaessa ja/tai irtisanoessa työntekijöitään tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Koulutuksessa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: 

  • Mitä työnantajan pitää tehdä ja tietää ennen neuvotteluiden aloittamista? 
  • Mitä työnantaja saa ja ei saa tehdä neuvottelujen aikana? 
  • Mitkä ovat työnantajan toimenpiteet neuvotteluvelvoitteen täyttymisen jälkeen? 
  • Miten ja millaisella aikataululla työnantajan tulee panna täytäntöön päätöksensä neuvotteluiden jälkeen?

Esityksessä otetaan huomioon koronaviruksen seurauksena voimaan tulleet työlainsäädännön väliaikaiset muutokset ja eri alojen määräaikaiset työehtosopimusmääräykset koskien vähimmäisneuvotteluaikaa sekä lomautusilmoitusaikaa.

Lisäksi koulutuksessa käydään läpi vuosiloman antaminen työntekijälle vuosilomalain säännösten mukaisesti lomautus- ja irtisanomisaikana. Koulutuksen aikana saat vastaukset muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 

  • Voiko työnantaja määrätä työntekijän pitämään vuosilomansa lomautus- ja irtisanomisaikana? 
  • Jos voi, niin missä laajuudessa? 
  • Miltä osin vuosiloman pitämisestä lomautus- ja irtisanomisaikana tulee sopia työntekijän kanssa?

Mitä opit koulutuksesta?

Koulutuksen jälkeen osaat valmistautua voimassa olevan työlainsäädännön mukaisesti lomautuksia ja työvoiman vähentämistä koskeviin yhteistoimintaneuvotteluihin, opit vetämään neuvottelut asianmukaisesti läpi lain edellyttämällä tavalla sekä toimeenpanemaan neuvotteluvelvoitteen täyttymisen jälkeen tehtävät työnantajan päätökset. Lisäksi opit oikeutesi ja velvollisuutesi työnantajan edustajana liittyen vuosilomien antamiseen työntekijälle lomautus- ja irtisanomisaikana.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunniteltu yritysten johtajille, esimiehille ja HR-asiantuntijoille riippumatta henkilön tehtävästä ja yrityksen toimialasta.

Kuka toimii kouluttajana?

Kouluttajana toimii Iconicsin Toni Haapasalo, jolla on yli kuuden vuoden kokemus työsuhteisiin liittyvästä oikeudellista neuvonnasta julkiselta sektorilta, työntekijäliitosta ja kahdesta eri asianajotoimistosta. Toni avustaa työnantajia laaja-alaisesti kaikissa työoikeudellisissa asioissa, muun muassa yhteistoiminta- ja sopimusneuvotteluissa sekä työsopimusten ja työsuhteen päättämissopimusten laatimisessa.

Miten voit osallistua koulutukseen ja mitä se maksaa?

Koulutus järjestetään Teams-kokouksena. Koulutukseen tulee ilmoittautua viimeistään koulutusta edeltävänä päivänä kello 16:00 mennessä. Koulutukseen ilmoittautuneet saavat sähköpostitse linkin webinaariin koulutusta edeltävänä päivänä. 

Webinaarin hinta on 199 euroa (+ alv 24 %) per henkilö. Hintaan sisältyy sähköinen materiaali, mukaan lukien tiivistelmät oleellisista hovioikeuksien, korkeimman oikeuden ja työtuomioistuimen yhteistoimintaneuvotteluja koskevista oikeustapauksista. Osallistumisen laskutetaan sitovan ilmoittautumisen perusteella ennen koulutusta. Mikäli samasta yrityksestä tai konsernista osallistuu useampi henkilö, webinaarin hinta on yhteensä 299 euroa (+ alv 24 %) per konserni ilman rajoituksia osallistujien määrän suhteen.

Ilmoittautuminen on sitova. Koulutukseen osallistumista ei voi jälkikäteen peruuttaa, vaan perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Mikäli et pysty osallistumaan koulutukseen, voit kuitenkin luovuttaa osallistumisoikeutesi toiselle henkilölle edustamassasi organisaatiossa ilmoittamalla siitä kouluttajalle viimeistään koulutusta edeltävänä päivänä kello 16:00 mennessä.

Jaa tämä tapahtuma

bottom of page