top of page
Satu 4.jpg

Satu Edberg

Satu aloitti HR- ja toimistopäällikkönä Legal Folksissa toukokuussa 2024. Ennen tähän rooliin siirtymistään Satu työskenteli HR-tehtävissä ja tietosuojavastaavana yksityisellä terveydenhuoltoalalla, jossa hän toimi yli kymmenen vuotta erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä ja rooleissa. Hänen vastuualueisiinsa ovat kuuluneet työsopimusneuvonta, henkilöstöbrändin kehitys, henkilöstötapahtumien organisointi sekä koulutusten ja työkykyjohtamisen koordinointi. Lisäksi Satun erityisosaamista ovat olleet asiakaskokemuksen kehittäminen, laadunvalvonta ja tietosuojakäytäntöjen kehittäminen.

Folksilla Satu vastaa yhtiön sisäisestä HR:stä, asiakashankinnasta ja -hallinnasta sekä muusta hallinnosta. Hän avustaa myös myyntiin ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä ja osallistuu aktiivisesti yhtiön tuottamien, erityisesti HR-juridisten palveluiden konseptointiin, kehittämiseen ja tuottamiseen asiakkaille asiantuntijaroolissa.

​​

Keskeinen työkokemus: 

  • Solo Health Oy,  HR-asiantuntija, tietosuojavastaava 2022-2024

  • Terveystalo, julkiset palvelut, Yhteyspäällikkö 2021-2022

  • MEREO, Laatu- ja tietosuojavastaava 2021

  • Bulevardin klinikka, Palvelu-ja markkinointiasiantuntija 2017-2021

  • Oral Hammaslääkärit Oyj, Asemavastaava / Palveluasiantuntija 2011-2017

Koulutus: 

  • Restonomi, palveluliiketoiminnan johtaminen, Laurea-ammattikorkeakoulu 2014

Esimerkkejä Sadun projekteista:

  • Hoitanut laaja-alaisesti henkilöstöhallinnon tehtäviä, mukaan lukien työsopimusneuvonta, henkilöstöbrändin kehittäminen, henkilöstötapahtumien ja koulutusten suunnittelu ja järjestäminen sekä työkykyjohtaminen.

  • Toiminut yksiköiden laadunvalvojana ja kehittäjänä kahdeksassa toimipisteessä, mikä on vaatinut tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa laadukkaiden palvelujen varmistamiseksi.

  • Vastannut lääkäreiden rekrytoinnista sekä resurssisuunnittelusta useilla terveysasemilla ja vanhuspalveluyksiköissä. Tehtävä on sisältänyt uusrekrytoinnin, rekrytointiprosessien hallinnan ja resurssien kohdentamisen varmistaen, että henkilöstöresurssit täyttävät palvelutarpeet tehokkaasti. Toiminut myös lääkäreiden ja muun terveydenhuoltohenkilöstön hallinnollisena esihenkilönä, ylläpitäen asiakassuhteita ja tukien henkilöstön ammatillista kehitystä sekä työhyvinvointia.

  • Ollut vastuussa tietosuojan ja GDPR:n vaatimusten toteuttamisesta ja valvonnasta. Tehtävä on sisältänyt tietosuojakäytäntöjen kehittämistä, työntekijöiden kouluttamista ja tietosuojaloukkausten ennaltaehkäisyä sekä hallintaa.

bottom of page