top of page
KatriAarnio_Folks_3.jpeg

Katri Aarnio

Katri Aarnio liittyi Folks-tiimiin huhtikuussa 2024. Ennen Folksille siirtymistä Katri työskenteli useamman vuoden globaalissa IT-alan yrityksessä, minkä myötä hänellä on laaja kokemus erityisesti IT-alan sopimusten neuvottelemisesta niin yksityissektorin kuin julkisten hankintojenkin näkökulmasta. Lisäksi Katri on muun muassa tukenut tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä, hallinnoinut yhtiöoikeudellisia asioita, luonut ja dokumentoinut yhtiön sisäisiä prosesseja sekä hoitanut eettisiin ilmoituskanaviin ja ilmoitusten käsittelyyn liittyviä tehtäviä. Olennaisena osana juristin työtään Katri on tukenut liiketoimintaa tiiviissä yhteistyössä ja osallistunut liiketoimintayksikön johtoryhmän kokouksiin, kerryttäen siten kokonaisvaltaista ymmärrystä liiketoiminnasta.

Katri avustaa asiakkaita erityisesti IT-alan sopimuksissa ja muissa sopimusoikeudellisissa toimeksiannoissa sekä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.

Keskeinen työkokemus: 

  • Legal Folks Oy, Counsel 2024- 

  • CGI Suomi Oy, Legal Counsel 2019-2024

  • CGI Suomi Oy, Legal Trainee 2018-2019

  • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo, Legal Trainee (Investments) 2016 ja 2017

  • Roschier Asianajotoimisto Oy, Office Support Trainee 2016-2017

Koulutus: 

  • Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto 2019

Esimerkkejä Katrin projekteista:

  • Neuvotellut vaativia suuren kokoluokan ERP-projektisopimuksia ja tukenut niihin liittyvien kestävien kaupallisten mallien luomisessa

  • Neuvotellut IT-palveluita koskevia puitesopimuksia, jotka ovat mahdollistaneet strategisen kumppanuuden

  • Ollut kehittämässä tietosuojaan ja henkilötietojen siirtoon liittyviä sopimusmalleja

  • Tukenut IT-sopimusriitojen ratkaisemisessa sovinnollisesti siten, että ulkopuolista riidanratkaisumenettelyä ei ole tarvinnut käynnistää, säästäen molempien osapuolten kustannuksia ja resursseja

bottom of page