top of page
Pallot_Pink.png

HR-KYSELY

Tekemällä alla olevan HR-kyselyn voit selvittää organisaatiosi HR-dokumentaation nykytilan. Analysoimme vastauksesi ja otamme sinuun yhteyttä tekemiemme havaintojen ja mahdollisten toimenpidesuositusten kera mahdollisimman pian. Kyselyyn vastaaminen vie korkeintaan muutaman minuutin. Voit myös tutustua HR-juridiikkaan liittyviin palveluihimme täällä.

1) Onko yrityksessäsi laadittu työsuojelun toimintaohjelma?
2) Mikäli vastasit edellisen kysymykseen ”Kyllä”, oletteko seuranneet työsuojelun toimintaohjelmannen toteutumista ja pitäneet sen ajan tasalla tarkastelemalla sen sisältöä ja tavoitteita säännöllisin väliajoin tai olosuhteiden olennaisesti muuttuessa?
3) Onko yrityksessäsi laadittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma?
4) Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen ”Kyllä”, onko työterveyshuollon toimintasuunnitelmaanne tarkistettu, päivitetty ja täsmennetty vuosittain?
5) Onko yrityksessäsi laadittu ohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelun torjumiseksi?
6) Onko yrityksessäsi laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma?
7) Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen ”Kyllä”, oletteko seuranneet henkilöstö- ja koulutussuunnitelmanne toteutumista ja pitäneet sen ajan tasalla tarkastelemalla sen sisältöä ja tavoitteita säännöllisin väliajoin tai olosuhteiden olennaisesti muuttuessa?
8) Onko yrityksessäsi laadittu tasa-arvosuunnitelma?
9) Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen ”Kyllä”, oletteko arvioineet tasa-arvosuunnitelmaanne sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamista ja niiden tuloksia?
10) Onko yrityksessäsi laadittu palkkakartoitus?
11) Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen ”Kyllä”, koska yrityksenne palkkakartoitus on tehty?
12) Onko yrityksessäsi laadittu yhdenvertaisuussuunnitelma?
13) Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen ”Kyllä”, onko yhdenvertaisuussuunnitelmaanne kirjattujen toimenpiteiden vaikutuksia seurattu ja arvioitu säännöllisin väliajoin?
14) Onko yrityksessäsi laadittu sähköpostiohjesääntö?
15) Onko yrityksessäsi laadittu päihdeohjelma?
16) Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen ”Kyllä”, sisältääkö laadittu päihdeohjelma toimintaohjeen huumausainetestauksesta?
17) Onko yrityksessäsi laadittu etätyöohjeistus?
18) Onko yrityksessäsi laadittu työpaikalle työvuoroluettelo, josta käyvät ilmi työntekijän säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen sekä päivittäisten taukojen ajankohdat?
19) Onko yrityksessäsi laadittu työaikakirjanpito, josta käy ilmi tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin?
20) Sisältävätkö yrityksenne käyttämät työsopimusmallit immateriaalioikeuksia, salassapitoa ja toisten työntekijöiden sekä asiakkaiden houkuttelukieltoa koskevat ehdot?

Kiitos vastauksiesi toimittamisesta!

bottom of page