top of page
Folks_04-2023-11_edited.jpg

Jediitta Tiainen

Jediitta Tiainen liittyi Folks-tiimiin huhtikuussa 2020. Ennen Folksille siirtymistä Jediitta työskenteli globaalissa tilintarkastusyhteisössä painotuksenaan yhtiöoikeus. Hänellä on myös usean vuoden työkokemus EU-sääntelyn, kuten AVMS-direktiivin ja tekijänoikeusdirektiivin, valmistelusta.

Jediitta avustaa asiakkaita erityisesti yritysjärjestelyissä sekä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa toimeksiannoissa.

bottom of page