top of page
Pallot_Pink.png

LEGAL DUE DILIGENCE

Mitä tarkoittaa legal due diligence?

Ennen yrityskauppaa ostajan on useimmiten syytä perehtyä ostettavan yrityksen tai liiketoiminnan taloudelliseen tilanteeseen, sopimuksiin, vastuisiin, hallintoon yms. seikkoihin, joista ostaja jatkossa vastaa. Tällainen yritystarkastus, Due Diligence, on tarkoituksenmukaisessa laajuudessa suositeltava toteuttaa riippumatta yrityskaupan koosta, toimialasta tai toteutustavasta. Tarkastus käsittää yleensä yhtiön taloudellisen ja verotuksellisen aseman sekä sopimusten, immateriaalioikeuksien, työntekijäasioiden sekä muiden kohdeyhtiön vastuisiin liittyvien seikkojen läpikäynnin.
 
Miksi ostajan kannattaa tehdä due diligence -tarkastus?

Due Diligencen tarkoituksena on saattaa ostaja tietoiseksi kaupan kohteeseen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Tarkastuksen havainnoilla voi olla vaikutusta ostajan haluun toteuttaa yritysjärjestely, kauppahintaan tai kauppakirjan vastuuehtoihin. Due Diligence -havainnot toimivat yleensä myös hyvänä to do -listana yrityskaupan jälkeisenä integraatioaikana. Kun kohdeyrityksen mahdolliset riskit ja kehityskohteet ovat tiedossa jo etukäteen, yrityksen haltuunotto nopeutuu ja ostaja pystyy nopeammin kehittämään liiketoimintaa kaupan jälkeen.

bottom of page