top of page
Pallot_Pink.png

OSAKEANTI

Mikä on osakeanti?

Osakeannissa yhtiö antaa omia osakkeitaan joko nykyisille osakkeenomistajille tai uusille osakkaille. Annettavat osakkeet voivat olla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai uusia osakkeita. Osakeyhtiölain pääsäännön mukaan yhtiön osakkeenomistajien tulee saada merkitä annettavia osakkeita omistustensa mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeita halutaan antaa ohittaen osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden, puhutaan suunnatusta osakeannista. Suunnattu osakeanti edellyttää painavaa taloudellista syytä.

Miksi osakeanti toteutetaan?

Tavanomaisesti osakkeita annetaan yhtiön rahoittamiseksi, jolloin yhtiö antaa osakkeitaan rahoittajille merkintähintaa vastaan parantaen yhtiön taloudellisesta asemaa. Yhtiön osakkeita voidaan antaa suunnatusti myös yhtiön työntekijöille työntekijöiden sitouttamiseksi yhtiöön.

Maksuttomassa osakeannissa yhtiön osakkeita annetaan vastikkeetta. Maksutonta osakeantia käytetään esimerkiksi sen varmistamiseksi, etteivät yhtiön entisten osakkaiden omistukset dilutoidu eli pienene annettaessa uusia osakkeita uusille osakkaille.  

Voiko merkintähinnan maksaa muulla omaisuudella kuin rahalla?

Useimmissa tapauksissa osakkeiden merkintähinta maksullisessa osakeannissa maksetaan rahana. Merkintähinta on mahdollista maksaa myös muulla omaisuudella eli apportilla. Mikäli merkintähintana annetaan toisen yrityksen osakkeita, kyseessä on osakevaihto.

Mitä eroa on osakeannilla ja osakeoptioilla?

Optio-oikeus tarkoittaa oikeutta merkitä yhtiön osakkeita osakeannissa. Optio-oikeus tarjoaa osakkeenmerkitsijälle osakeantia pidemmän merkintäajan, optio-oikeus voi olla voimassa vuosia. Osakeannissa osakkeet taas merkitään suhteellisen lyhyen ajan sisällä osakeantipäätöksestä.

bottom of page