top of page
Pallot_Pink.png

OSAKEKAUPPA

Mikä on osakekauppa?

​Osakekaupassa ostaja hankkii itselleen kohdeyrityksen osakkeita. Toisin kuin liiketoimintakaupassa, ostettava yritys jatkaa ainakin aluksi toimintaansa entisellä nimellään ja y-tunnuksellaan. Kaikki kohdeyrityksen sopimukset ja vastuut jäävät omistajanvaihdoksesta huolimatta voimaan entisin ehdoin, ellei yksittäisten sopimusten ehdoista muuta johdu.

 

Mitä osakekaupalla ostetaan?

Kauppakirjassa ei siten yleensä määritetä erikseen, mitä omaisuuseriä kaupan kohteeseen kuuluu. Joissain tapauksissa on kuitenkin syytä siirtää ennen kauppaa kohdeyrityksestä pois esim. omistajan henkilökohtaista omaisuutta tai liiketoiminnan näkökulmasta epäolennaista omaisuutta.

Kenellä on vastuu kohdeyhtiöstä kaupan jälkeen?

Ostettaessa kohdeyrityksen koko osakekanta, kohdeyritys siirtyy osakekaupassa ostajan omistukseen. Osakkeiden kauppakirjassa pyritään usein huomioimaan erilaisin myyjän vakuutuksin vastuun kohdentuminen sille osapuolelle, joka on kulloinkin omistanut kohdeyrityksen.

bottom of page