top of page
Pallot_Pink.png

TIETOSUOJAKYSELY

Tekemällä alla olevan testin voit selvittää organisaatiosi tietosuojan nykytilan. Analysoimme vastaukset ja otamme sinuun yhteyttä havaintojen ja mahdollisten toimenpidesuositusten kera mahdollisimman pian.  Voit myös tutustua tietosuojaan liittyviin palveluihimme täällä.

Oletteko nimittäneet henkilön tai tiimin, joka on vastuussa tietosuoja-asioista?
Tukeeko yhtiön hallitus tietosuojatyötä?
Oletteko tietoisia kaikista tietosuojalainsäädännön, kuten GDPR:n tai ePrivacy-sääntelyn, asettamista vaatimuksista?
Oletteko identifioineet kaiken käsittelemänne henkilötiedon (kuten mistä se tulee, miten sitä käsitellään, mihin sitä jaetaan)?
Oletteko laatineet tietosuojan perusdokumentaation, kuten tietosuojalausekkeet, selosteet käsittelytoimista ja tietojenkäsittelysopimukset?
Oletteko laatineet tietosuojaa koskevia vaikutustenarviointeja tai tasapainotestejä?
Oletteko määritelleet ja dokumentoineet käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet?
Oletteko määritelleet datan elinkaaren ja poistatteko datan systeemaatisesti elinkaaren lopussa?
Oletteko identifioineet evästeet ja muut vastaavat seurantateknologiat, joita verkkosivuillanne tai sovelluksissanne käytetään?
Oletteko identifioineet, mitkä ovat evästeiden käyttötarkoitukset ja mitkä ovat välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta?
Pyydettekö suostumuksen evästeiden käyttöön?
Jos vetoatte suostumukseen, voitteko todistaa annetun suostumuksen myöhemmin?
Onko organisaatiossanne määritellyt prosessit rekisteröidyn oikeuksien, kuten tarkastus- tai vastustamisoikeuden, toteuttamiseen?
Oletteko varmistaneet, että henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle noudattaa lainsäädännön vaatimuksia?
Otetaanko tietosuoja huomioon, kun suunnitellaan uusia tuotteita tai palveluita?
Oletteko implementoineet organisatorisia ja teknisiä tietoturvakeinoja, joilla suojataan henkilötietoja laittomalta tai vahingossa tapahtuvalta käsittelyltä?
Onko organisaatiossanne prosessit ja tekniset kyvykkyydet havainnoida henkilötietojen tietoturvaloukkaukset?
Osallistuuko henkilöstönne säännöllisiin tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksiin?

Kiitos vastauksistasi!

bottom of page