top of page

Aika sopimuksen mukaan

|

Paikka sopimuksen mukaan

KILPAILUKIELTOSOPIMUKSET

Opit, millä edellytyksillä työnantaja voi tehdä pätevän kilpailukieltosopimuksen työntekijänsä kanssa, mistä kannattaa ja voi sopia, kuinka kauan kilpailukielto voi olla voimassa, ja millaista korvausta työntekijälle pitää maksaa kilpailukieltosopimuksen mukaiselta rajoitusajalta.

KILPAILUKIELTOSOPIMUKSET
KILPAILUKIELTOSOPIMUKSET

Paikka & aika

Aika sopimuksen mukaan

Paikka sopimuksen mukaan

Tietoa tapahtumasta

Mikä on koulutuksen sisältö?

Koulutuksessa käydään perusteellisesti läpi ne tilanteet, joissa työnantaja voi sopia työntekijänsä kanssa työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan ulottuvasta kilpailukiellosta. Koulutuksen aikana tutustaan voimassa olevaan oikeuskäytäntöön, jonka perusteella havainnollistetaan niitä tilanteita, jolloin työnantajalla voidaan katsoa olevan työsopimuslain edellyttämä erityisen painava syy kilpailukieltosopimuksen tekemiselle työntekijänsä kanssa. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi työnantajan velvollisuus maksaa työntekijälle kilpailukiellon mukaiselta rajoitusajalta korvausta.

Koulutuksessa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 

  • Mitä kilpailukiellosta säädetään työsopimuslaissa?
  • Mitä pidetään kilpailevana toimintana?
  • Miten seikkoja huomioidaan erityisen painavan syyn arvioinnissa?
  • Mikä merkitys on työnantajan toiminnan laadulla kilpailukieltosopimuksen kannalta?
  • Mikä merkitys on työnantajan asiakaskunnan säilyttämisellä kilpailukieltosopimuksen kannalta?
  • Mikä merkitys on työnantajan liikesalaisuuksien säilyttämisellä kilpailukieltosopimuksen kannalta?
  • Mikä merkitys on työntekijän asemalla ja tehtävillä kilpailukieltosopimuksen kannalta?
  • Millaista korvausta työnantajan tulee maksaa työntekijälle kilpailukiellon rajoitusajalta?
  • Voiko työnantaja irtisanoa tehdyn kilpailukieltosopimuksen, ja millä irtisanomisajalla?

Mitä opit koulutuksesta?

Koulutuksen jälkeen tiedät, millä edellytyksillä työnantaja voi tehdä pätevän kilpailukieltosopimuksen työntekijänsä kanssa, mistä kilpailukieltosopimuksessa kannattaa ja voi sopia, kuinka kauan kilpailukielto voi olla voimassa ja millaista korvausta työntekijälle pitää  maksaa kilpailukieltosopimuksen mukaiselta rajoitusajalta, ja voidaanko tehty kilpailukieltosopimus irtisanoa työsuhteen aikana.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunniteltu yritysten johtajille, esimiehille ja HR-asiantuntijoille riippumatta henkilön tehtävästä ja yrityksen toimialasta.

Miten koulutus voidaan järjestää ja mitä se maksaa?

Voitte tilata koulutuksen järjestettäväksi yrityksenne toimipaikassa. Koulutus voidaan järjestää myös etäyhteydellä Teams-kokouksena tai Folksin järjestämässä tilassa. 

Koulutuksen hinnasta sovitaan tapauskohtaisesti kunkin asiakkaan kanssa ottaen huomioon muun muassa koulutuksen laajuus ja kesto sekä koulutukseen osallistujien määrä. Esimerkiksi kolmen tunnin koulutus pääkaupunkiseudulla ilman rajoituksia osallistujamäärään on 1.300 euroa (+ alv 24 %). Koulutuksen hintaan sisältyy osallistujille jaettava sähköinen materiaali.  

Jaa tämä tapahtuma

bottom of page