top of page
Pallot_Pink.png

RAHOITUSJÄRJESTELYT

Rahoituslaitosten myöntämän vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen lisäksi yritykset hankkivat usein lisärahoitusta oman pääoman ehtoisilla järjestelyillä. Tyypillisimmät oman pääoman ehtoiset rahoitusmuodot ovat osakeanti ja osakkeisiin vaihdettavissa oleva vaihtovelkakirjalaina. Osakeyhtiölaki määrittää näihin rahoitusmuotoihin liittyvistä muotomääräyksistä ja päätöksentekoedellytyksistä. Rahoituksesta päätetään yhtiökokouksessa, joka voi myös valtuuttaa hallituksen määrittämään rahoituksen ehdot ja toteuttamaan siihen liittyvät järjestelyt. Osakeyhtiölain määräykset ovat varsin seikkaperäisiä, ja kaupparekisteri tutkii tarkkaan muotomääräysten noudattamisen. Uudet osakkeet tuottavat saajilleen niihin liittyvä oikeudet vasta osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin, joten dokumentaation täsmällisyydestä on tärkeää huolehtia alusta pitäen.

Oman pääoman ehtoisiin rahoitusjärjestelyihin lukeutuvat myös optiot, joita käytetään etenkin start-up-yhtiöissä usein henkilöstön sitouttamiseen. Optioiden käytöstä päätetään yhtiökokouksessa tai hallituksessa yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Sekä annetut optiot että myöhemmin niiden perusteella merkityt osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin. Optioiden käyttöön voi liittyä saajilleen huomattaviakin ansiotuloveroseuraamuksia, jotka on syytä tunnistaa optioista päätettäessä.

bottom of page