top of page
Pallot_Pink.png

ULKOISTETTU TIETOSUOJAVASTAAVA

Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän on nimitettävä tietosuojavastaava mm. silloin, kun niiden ydintehtävät muodostuvat käsittelytoimista, jotka luonteensa, laajuutensa ja/tai tarkoitustensa vuoksi edellyttävät laajamittaista rekisteröityjen säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa. Vaikka tietosuoja-asetuksessa ei nimenomaisesti vaadittaisikaan tietosuojavastaavan nimittämistä, organisaatioiden voi  olla hyödyllistä nimittää tietosuojavastaava vapaaehtoisesti. Nimetyn asiantuntijan avulla voidaan varmistaa se, että jollakin on kokonaiskuva organisaation tietosuojan nykytilasta – siitä, mitä on tehty, millaisia riskejä on havaittu sekä minkälaisia toimenpiteitä ja missä järjestyksessä tehdään riskien hallitsemiseksi ja rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseksi. Tämä asiantuntija on myös keskeinen linkki henkilötietoja hyödyntävän liiketoiminnan edustajien sekä yrityksen johdon välillä. Vain tuntemalla tietosuojatyön säännönmukaisen raportoinnin kautta, voi johto ohjata toimintaan riittävät resurssit.

 

Palvelu sisältää:

 

  • Toimimisen organisaation nimettynä ja vastuullisena tietosuojavastaavana

  • Palvelun käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet, kuten nykytila-analyysin ja kehityssuunnitelman toteuttaminen, hallinnointi- ja raportointimallin luominen

  • Tietosuoja-asetuksen mukaiset tehtävät, kuten tietojen ja neuvojen antaminen henkilötietoja käsitteleville työntekijöille, asetuksen noudattamisen seuranta, neuvojen antaminen tietosuojaa koskevista vaikutustenarvioinneista ja niiden toteutumisen valvonta sekä yhteistyö valvontaviranomaisten kanssa

  • Toimenpide- tai kehityssuunnitelmiin tai riskiarvioihin sisältyvien toimenpiteiden toteuttaminen, kuten henkilöstön koulutus, vaikutustenarvioinnit, tietosuojadokumentaation luominen

  • Kuukausittainen kooste tietosuojalainsäädännöstä tai relevantista oikeuskäytännöstä

  • Vuosiraportin laatiminen

 

Palvelun kautta saat:

 

  • Ennakoitavuutta kustannuksiin: voimme pääasiallisesti antaa palvelusta kiinteähintaisen tarjouksen, jolloin kustannukset ovat tiedossa ennen ostopäätöstä.

  • Mielenrauhaa: olet kokeneissa käsissä ja voit itse keskittyä yrityksesi menestykseen.

  • Arvonnousua: rahoituskierrokseen tai yritysjärjestelyn valmistautuessa asianmukaisesti laadittu juridinen dokumentaatio voi osoittautua kirjaimellisesti rahanarvoiseksi. Myös asiakkaiden luottamus yritystäsi kohtaan vahvistuu.

 

Kiinnostuitko?

 

bottom of page