top of page
Pallot_Pink.png

WHISTLEBLOWER-ILMOITUSKANAVA

Euroopan parlamentti hyväksyi 23.10.2019 ns. whistleblowing-direktiivin unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. Direktiivin johdosta yhä useampi yritys tulee ottamaan käyttöön ilmoituskanavan, joka toimii organisaation hyvää hallinnointia ja vastuullisuutta edistävänä työkaluna. Ilmoituskanava ja menettelyt sisäistä ilmoittamista sekä jatkotoimia varten tulee ottaa käyttöön 17.12.2021 yrityksissä, joissa on vähintään 250 työntekijää ja yrityksen koosta riippumatta kaikissa rahoitusalan yrityksissä ja yrityksissä, jotka ovat alttiita rahanpesulle tai terrorismin rahoitukselle, sekä viimeistään 17.12.2023 sellaisissa yrityksissä, joissa on vähintään 50–249 työntekijää.

Yhteistyökumppanimme WhistleB:n asiakkaillemme tarjoamassa whistleblowing-järjestelmässä ilmoituksia voidaan tehdä seuraaviin aihealueisiin liittyen: kilpailuoikeusrikkomus, korruptio, syrjintä, ympäristö, petos, terveys ja turvallisuus, HR ja ihmisoikeudet. Tehtävät ilmoitukset voivat koskea esimerkiksi kirjanpitoon liittyviä rikoksia, sisäisiä varkauksia, lahjontaa, yrityssalaisuuksien paljastamista ja tietovuotoja, rahanpesua, arvopaperimarkkinarikoksia, ympäristörikoksia, työrikoksia tai eettisten ohjeiden rikkomista.

Ilmoituskanavasta ja ilmoitusten käsittelystä tulee vastata puolueeton ja riippumaton henkilö tai yksikkö, kuten HR tai sisäinen tarkastus taikka Folks ulkopuolisena palveluntarjoajana. Yhtiön tulee nimetä ilmoituskanavan toiminnasta vastaava henkilö tai yksikkö.

Ilmoituskanavaan liittyvä palvelumme voi sisältää:

 

 • Avustamisen WhistleB:n tarjoaman ilmoituskanavan perustamisessa ja käyttöönotossa;

 • Prosessin dokumentoinnin;

 • Tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin toteuttamisen;

 • Ilmoituskanavan käyttöönottoon liittyvien yhteistoimintaneuvotteluiden läpiviennin;

 • Avainhenkilöiden kouluttamisen asiaan liittyen;

 • Muun ilmiantokanavaan liittyvän dokumentoinnin (esim. eettiset periaatteet ja Q&A) laatimisen;

 • Avustamisen ilmoituskanavan kautta saatavien ilmoitusten vastaanottamisessa, hallinnoimisessa ja/tai tutkimisessa;

 • Ilmoitusten perusteella tehtävien toimenpiteiden toteuttamisen; ja/tai

 • Ilmoituksista raportoinnin yhtiön ylimmälle johdolle

 

Apuamme voi käyttää tietyissä toimenpiteissä tai vaihtoehtoisesti ilmoituskanava siihen liittyvine prosesseineen voidaan kokonaisuudessaan ulkoistaa Folksille toimenpiteitä koskevia päätöksiä lukuun ottamatta.

Palvelumme kautta:

 

 • Saat alennusta yhteistyökumppanimme WhistleB:n tarjoamasta ilmoituskanavasta;

 • Saat käyttöösi turvallisen ja luottamuksellisen ilmoituskanavan, jossa ilmoitukset voidaan tehdä salatusti ja salasanoin suojattuna;

 • Turvaat, että kaikki ilmoitukset tulee käsiteltyä luottamuksellisesti yhtiön valtuuttamien henkilöiden toimesta;

 • Saat tarvittavan juridisen avun ja tuen ilmoituskanavassa kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn sekä ilmoitusten tutkintaan ja seurantaan; ja

 • Saat mielenrauhaa: olet kokeneissa käsissä ja voit itse keskittyä paremmin käytännön asioiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen.

 

Kiinnostuitko?

 

bottom of page