top of page
Pallot_Pink.png

YHTEISTOIMINTAMENETTELY

Voi olla, että jossain välissä yrityksesi toimintaa on tarpeellista uudelleenjärjestellä vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Mikäli yritykseksi työllistää tällöin säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, on suunnitelluista muutoksista, niiden perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista neuvoteltava yhteistoimintalain mukaisesti yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi ennen niiden täytäntöönpanoa.

 

Yhteistoimintalain keskeisenä tavoitteena on, että yritysten toiminta ja toimintaympäristö sekä tuottavuus paranisivat ja avoin vuorovaikutus lisääntyisi. On hyvä tiedostaa, että yhteistoimintalaki sisältää muitakin velvoitteita kuin käydä muutosneuvottelut ennen irtisanomisten, lomautusten,osa-aikaistamisien ja/tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolisen muuttamisen täytäntöönpanoa. Yhteistoimintalain mukaan työnantajan tulee muun muassa neuvotella henkilöstönsä kanssa, kun se suunnittelee töiden järjestelyjä, joista aiheutuu sellaisia olennaisia ja pysyviä muutoksia työntekijöiden tehtävänkuviin, jotka eivät kuitenkaan johda henkilöstövähennyksiin.Työnantajalla on myös yhteistoimintalain mukainen tiedottamisvelvollisuus liikkeen luovutusta koskevissa tilanteissa.

Palvelu sisältää:

 

  • Asiakkaan toiveiden mukaisesti laaditun koulutuksen yhteistoimintalain mukaisista velvollisuuksista;

  • Kirjalliset toimenpidesuositukset tulevaan prosessiin;

  • Neuvotteluesityksen, pöytäkirjojen ja toimintaperiaatteiden/-suunnitelman laatimisen;

  • Päivittäisen tuen muutosneuvotteluiden aikana, mukaan lukien laadittujen dokumenttien tarkistamisen ja esitettyihin kysymyksiin vastaamisen; ja/tai
  • Päätösten täytäntöönpanossa avustamisen, mukaan lukien yleisen selvityksen, tarpeellisten irtisanomis- ja lomautusilmoitusten sekä mahdollisten sopimusten laatimisen.

 

Palvelun kautta:

 

  • Saat ennakoitavuutta kustannuksiin: voimme pääasiallisesti antaa palvelusta kiinteähintaisen tarjouksen, jolloin kustannukset ovat tiedossa ennen ostopäätöstä.

  • Mielenrauhaa: olet kokeneissa käsissä ja voit itse keskittyä paremmin käytännön asioiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen.

  • Arvonnousua: rahoituskierrokseen tai yritysjärjestelyn valmistautuessa asianmukaisesti laadittu juridinen dokumentaatio voi osoittautua kirjaimellisesti rahanarvoiseksi.

  • Varmistat, että neuvottelut käydään jokaisessa tilanteessa lain edellyttämällä tavalla, jolloin voidaan välttyä yhteistoimintalain säännösten rikkomiselta ja täten hyvityksen tai sakon maksamiselta.

 

Kiinnostuitko?

 

bottom of page