top of page

Ilmoitus tosiasiallisista edunsaajista PRH:lle 1.7.2020 mennessä

Yksityisten osakeyhtiöiden tulee ilmoittaa tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä. Ilmoitusvelvollisuus perustuu vuonna 2017 voimaan tulleeseen rahanpesulakiin.


Edunsaajailmoituksella on tarkoitus tunnistaa yhtiössä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävät henkilöt, joita voi olla yksi tai useampia. Usein yhtiön omistajat käyttävät myös tosiallista määräysvaltaa yhtiössä, mutta aina näin ei kuitenkaan ole.


Kuka on yhtiön edunsaaja ja miten se määritetään?


Edunsaaja ei voi olla toinen yhtiö tai muu oikeushenkilö.


Edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä eli yksityishenkilöä:


  • joka omistaa suoraan tai välillisesti yli 25 % yrityksen kaikista osakkeista;

  • jolla on oikeus käyttää yli 25 %:n osuutta yhtiön äänimäärästä suoraan tai välillisesti; tai

  • jolla ei ole muodollista omistusta tai äänimäärää edellä mainittujen kriteerien mukaisesti, mutta kuitenkin tosiallinen määräysvalta yhtiössä.


Edunsaajan määrittämiseen vaikuttavat yhtiön omistuspohja ja sopimusrakenne. Edunsaajan määrittäminen ei aina ole täysin yksiselitteistä, vaan määrittämistä voivat vaikeuttaa esimerkiksi erilajiset osakkeet, jotka tuotavat erilaisia äänimääriä. Mikäli yhtiön omistajina on yhtiöitä, edellyttää edunsaajan määrittäminen näiden yhtiöiden omistusrakenteen ja tosiasiallisen edunsaajan määrittämistä.


Esimerkki: Henkilö on yhtiön osakas, mutta hän omistaa alle 25 % yhtiön osakkeista eikä hänellä ole oikeutta käyttää yli 25 %:a äänimäärästä. Osakassopimuksella on kuitenkin annettu osakkaalle oikeus nimittää kaksi kolmasosaa hallituksen jäsenistä. Henkilö on merkittävä yhtiön edunsaajaksi.


PRH ei tutki edunsaajailmoitusten perusteella, kuka on yhtiön tosiasiallinen edunsaaja, vaan yhtiö on itse velvollinen määrittämään edunsaajansa. Edunsaajia voi olla useampia kuin yksi henkilö.


Pitääkö kaikkien yhteisöjen ilmoittaa edunsaaja?


Osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt ovat velvollisia ilmoittamaan edunsaajan, samoin kuin esimerkiksi osuuskunnat. Sen sijaan pörssiyhtiöiden, yksityisten elinkeinonharjoittajien, yhdistysten ja säätiöiden ei tarvitse ilmoittaa edunsaajaa.


Ilmoitusvelvollisten yhtiöiden tulee tehdä ilmoitus, vaikka edunsaajaa ei olisi tunnistettu. Tällöin edunsaajina pidetään yhtiön toimitusjohtajaa, hallitusta tai muita vastaavassa asemassa olevia henkilöitä, ja PRH merkitsee yhtiön rekisteritietoihin, että yhtiöllä ei ole edunsaajaa tai tosiasiallista edunsaajaa ei olla pystytty tunnistamaan.


Tarvitsetko apua edunsaajan määrittämisessä?


Autamme mielellämme yhtiönne edunsaajan määrittelyssä ja kaupparekisteri-ilmoituksen tekemisessä, ota rohkeasti yhteyttä!Lisätietoja antaa:

Jediitta Tiainen

Counsel

+358 44 235 2115Mikäli haluat artikkelit suoraan sähköpostiisi, tilaa Folksin uutiskirje täältä.

Comments


bottom of page