top of page

Yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamista koskeva hallituksen esitys

Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat tulee ilmoittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle niiden mahdollisesti haitallisten kilpailuvaikutusten arvioimiseksi.


Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähetetyssä hallituksen esitysluonnoksessa esitetään, että yrityskauppojen ilmoituskynnystä laskettaisiin. Ehdotetun lakimuutoksen esitetään astuvan voimaan vuoden 2023 alusta.


Kuinka yrityskauppojen ilmoituskynnystä esitetään muutettavaksi?


Hallituksen esitysluonnoksen mukaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkittavaksi tulisi vuoden 2023 alusta lukien ilmoittaa yrityskaupat, joissa kaupan osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi 100 miljoonaa euroa, ja vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi kummankin osalta 10 miljoonaa euroa.


Hallituksen esityksen mukaan nykyiset raja-arvot ovat liian korkeita Suomen kansantalouden kokoon nähden, eivätkä ne saavuta esimerkiksi kaikkien toimialojen yrityskauppoja, jotka voivat rajoittaa kilpailua.


Mikä ilmoituskynnystä koskevassa sääntelyssä muuttuu?


Aiemmin ilmoitusvelvollisuuden mittarina olivat sekä osapuolten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto että niiden erikseen Suomesta kertynyt liikevaihto. Ehdotetulla lakimuutoksella osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto määräytyisi niiden Suomessa kertyvän liikevaihdon perusteella. Yhteenlasketun liikevaihdon kynnysarvoa esitetään laskettavaksi 350 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan euroon. Lisäksi osapuolten erikseen Suomesta kertyneen liikevaihdon kynnysarvoa esitetään laskettavaksi 20 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan euroon. Esitettyjen muutosten myötä Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkittavaksi päätyisi vuosittain arviolta 30 yrityskauppaa enemmän kuin nykyisin.


Kauanko ilmoituksen käsittely kestää?


Yrityskauppailmoitusten käsittelyille on asetettu kilpailulaissa määräajat. Pisimmillään ilmoituksen käsittelyssä voi kestää kuusi kuukautta. Nyt julkaistussa hallituksen esitysluonnoksessa ei esitetä muutoksia käsittelyn määräaikoihin.


Mitä ilmoitusmenettelyllä halutaan selvittää?


Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutkii yrityskauppavalvonnalla, estäisikö suunniteltu yrityskauppa olennaisesti tehokkaan kilpailun Suomen markkinoilla erityisesti kaupan myötä muodostuvan tai vahvistuvan määräävä markkina-aseman johdosta. Mikäli Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo, että suunniteltu yrityskauppa on kilpailun rajoittumisen johdosta haitallinen, se voi hyväksyä kaupan ehdollisena tai esittää markkinaoikeudelle koko yrityskaupan kieltämistä. Osapuolet eivät saa ryhtyä toimenpiteisiin yrityskaupan toteuttamiseksi ennen kuin virasto on hyväksynyt yrityskaupan.


Miten asian käsittely etenee?


Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa vastaan lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta 10.8.2022 saakka. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2022.


Mikäli haluat artikkelit suoraan sähköpostiisi, tilaa Folksin uutiskirje täältä.


Lisätietoja asiasta antaa:

Antti Ikonen Perustajaosakas, toimitusjohtaja antti.ikonen@legalfolks.fi
Jediitta Tiainen Counsel

+358 44 23 52 115

Comentarios


bottom of page