top of page

Rahanpesulakiin perustuva selonotto- ja ilmoitusvelvollisuus

Yksi ilmoitusvelvollisen keskeisistä velvollisuuksista on selonotto- ja ilmoitusvelvollisuus. Rahanpesulain soveltamisalan piiriin kuuluvan yrityksen tulee tuntea asiakkaansa ja se tarkoittaa muun muassa asiakkaan normaalin liiketoiminnan tuntemista. Kun tiedetään millaista asiakkaan toiminta on normaalisti, kyetään poikkeavuudet havaitsemaan helpommin.


Tiivistettynä tämä tarkoittaa sitä, että selonottovelvollisuuden mukaan asiakkaan tavanomaisesta poikkeavat liiketoimet ja niiden tarkoitus tulee aina selvittää. Mikäli selvityksen jälkeenkin liiketoimi vaikuttaa epäilyttävältä, ilmoitusvelvollisen täytyy ilmoittaa asiasta rahanpesun selvittelykeskukselle.


Selonottovelvollisuus


Ilmoitusvelvollisen tulee toiminnassaan ja osana asiakkaan tuntemisen prosesseja seurata asiakassuhteiden kehitystä sekä palveluiden käyttöä ja laajuutta. Riskiarvion tulisi olla luomassa pohjaa liiketoiminnan riskien järjestämisessä ja sen avulla asiakasryhmiä olisi mahdollista esimerkiksi riskiluokitella ja suhteuttaa prosessit havaittujen riskien mukaisesti eri asiakkaisiin.


Kun tunnetaan asiakkaan normaali toiminta, havaitaan todennäköisemmin tavanomaisesta poikkeavat tai epäilyttävät liiketoimet. Mikäli tällaista toimintaa havaitaan, on selvitettävä liiketoimen tarkoitusta ja perusteita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalta tiedustellaan lisätietoja ja esimerkiksi dokumentaatiota kyseessä olevasta liiketoimesta. Saatujen selvitysten perusteella ilmoitusvelvollisen tulee harkita, onko aiheellista tehdä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle.


Tavanomaisesta poikkeava liiketoimi vaihtelee toimialoista ja asiakkaista riippuen, mutta yleensä liiketoimien lisäselvitys on tarpeen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • liiketoimi poikkeaa tavanomaisesta asiakkaan käyttäytymisestä suuruudeltaan tai rakenteeltaan, esimerkiksi yksittäinen transaktio on huomattavan suuri asiakkaan liikevaihtoon suhteutettuna

  • liiketoimella ei ole ilmeisestä taloudellista tarkoitusta, esimerkiksi suuri tilaus toimialalta, joka ei kuulu yrityksen normaaliin liiketoimintaan tai kyseessä on tuottamaton liiketoimi

  • liiketoimi on poikkeava asiakkaan toimialalla

  • liiketoimi ei sovi yhteen asiakkaan liiketoiminnan tai taloudellisen tilanteen kanssa.

Ilmoituksen tekeminen


Ilmoitusvelvollisen tulee tehdä ilmoitus viipymättä, jotta viranomainen voi puuttua tapahtumiin mahdollisimman nopeasti eikä esimerkiksi varoja saada siirrettyä eteenpäin. Tarvittaessa liiketoimi on keskeytettävä lisäselvityksiä varten tai kieltäydyttävä liiketoimen toteuttamisesta. Mikäli liiketoimea ei voida jättää kesken tai keskeyttäminen/kieltäytyminen todennäköisesti vaikeuttaisi liiketoimen tosiasiallisen edunsaajan selvittämistä, voidaan liiketoimi kuitenkin suorittaa loppuun.


Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia niitä tilanteita, joissa havaitaan epäilyttävää tai tavanomaisesta poikkeavaa ja se voi liittyä asiakkuuteen, asiakkaan liiketoimintaan, varojen alkuperään tai käyttötarkoitukseen.


Ilmoitus ei ole rikosilmoitus


Rahanpesun selvittelykeskukseen tehty rahanpesuilmoitus ei ole rikosilmoitus eikä ilmoitusvelvollisen tarvitse tuntea rikollisten tekojen tunnusmerkistöjä. Tärkeää on pyrkiä havaitsemaan epäilyttävä toiminta ja ilmoittamaan siitä matalalla kynnyksellä viranomaiselle lisätutkintaa ajatellen. Riittää, että ilmoitusvelvollinen havaitsee asiakkaansa toiminnassa jotakin epäilyttävää tai poikkeavaa toimintaa eikä selonottovelvollisuuden mukainen toiminta auta vähentämään epäilyksiä riittävästi.


Mikäli havainto epäilyttävästä liiketoiminnasta tehdään vasta myöhemmin, tulee ilmoitus tehdä huolimatta siitä, onko asiakkuus perustettu, siitä kieltäydytty tai onko liiketoimi suoritettu, keskeytetty tai siitä kieltäydytty.


Milloin ilmoitus tulee tehdä?

Ilmoitus tulee tehdä vähintään seuraavissa tilanteissa:

  • liiketoimi vaikuttaa annettujen selvitystenkin jälkeen epäilyttävältä

  • asiakas on halutun antamaan pyydettyjä selvityksiä

  • epäilyttävä liiketoimi havaitaan jälkeenpäin

  • liiketoimi toteutetaan, koska kieltäytyminen vaikeuttaisi asian selvittämisestä

  • liiketoimen toteuttamisesta kieltäydytään


Ilmoituksen tekoa ei saa paljastaa sen kohteena olevalle asiakkaalle eikä pääsääntöisesti myöskään ilmoitusvelvollisen muulle henkilökunnalle. Työnantajan tulee lain mukaan myös suojella ilmoituksen tehnyttä työntekijää.


Ovatko yrityksesi sisäiset prosessit asianmukaiset, jotta tavanomaisesta poikkeavat tai epäilyttävät liiketoimet voidaan havaita? Tai arveluttaako ilmoituksen tekemiseen liittyvä prosessi? Autamme mielellämme myös sisäisten prosessien kehittämisessä!


Inka Kärkkäinen

Counsel

+358 50 345 3195Mikäli haluat artikkelit suoraan sähköpostiisi, tilaa Folksin uutiskirje täältä.

Comentarios


bottom of page