top of page

Katri Aarnio vastaamaan Folksin IT-praktiikasta

Folks kasvaa, kun Katri Aarnio liittyi tiimiin 22.4.2024.


Ennen Folksille siirtymistä Katri työskenteli useamman vuoden globaalissa IT-alan yrityksessä, minkä myötä hänellä on laaja kokemus erityisesti IT-alan sopimusten neuvottelemisesta niin yksityissektorin kuin julkisten hankintojenkin näkökulmasta. Lisäksi Katri on muun muassa tukenut tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä, hallinnoinut yhtiöoikeudellisia asioita, luonut ja dokumentoinut yhtiön sisäisiä prosesseja sekä hoitanut eettisiin ilmoituskanaviin ja ilmoitusten käsittelyyn liittyviä tehtäviä. Olennaisena osana juristin työtään Katri on tukenut liiketoimintaa tiiviissä yhteistyössä ja osallistunut liiketoimintayksikön johtoryhmän kokouksiin, kerryttäen siten kokonaisvaltaista ymmärrystä liiketoiminnasta.


Folksin toimitusjohtaja Antti kertoo tämänkertaisesta rekrytointiprosessistamme seuraavaa:


”Olen hyvin iloinen Katrin liittymisestä kasvavaan joukkoomme. Olimme suunnitelleet jo pidemmän aikaa vahvistavamme osaamistamme IT-juridiikan saralla, ja Katrin myötä saamme tähän suunnitelmaamme vahvan kivijalan. Pitkän inhouse-taustansa johdosta Katri istuu mainiosti pragmaattiseen ja liiketoimintalähtöiseen toimintamalliimme. Uskon, että asiakkaamme tulevat saamaan Katrista luotettavan ja miellyttävän kumppanin sekä IT-sopimuksiinsa että muihin juridisiin tarpeisiinsa.”

Katri kuvailee tunnelmiaan seuraavasti:  


”Mahtavaa päästä mukaan Folks-tiimiin osaksi mutkattomia toimintamalleja ja työyhteisöä. Folksissa puhutteli erityisesti liiketoimintalähtöinen ajattelutapa ja halu tarjota asiakkaille konkreettista ja käytännönläheistä tukea matalalla kynnyksellä. Näitä toimintamalleja haluan soveltaa myös omassa työssäni. Folks tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää osaamistani IT-alan sopimusjuridiikasta liiketoimintalähtöisellä kulmalla, mahdollistaen samalla osaamisen laajentamisen myös uusille alueille. Odotan innolla, että pääsen syvemmin kiinni toimeksiantoihin ja luomaan merkityksellisiä suhteita niin Folks-tiimiin kuin myös Folksin asiakkaisiin!”


Comments


bottom of page