top of page

Pakotteet puhuttavat edelleen

Rahanpesun estämisen asiantuntijamme Inka Kärkkäinen kirjoitti Suomen Taloushallintoliiton asiantuntijalehteen Tilisanomiin artikkelin pakotteista.


Pakotteet ovat puhuttaneet erityisen paljon Venäjän täysmittaisen hyökkäyksen käynnistyttyä eikä loppua ole näkyvillä. Artikkelissa käsitellään yleisesti pakotteiden tarkoitusta ja tavoitteita sekä niiden merkitystä erityisesti tilitoimistojen näkökulmasta. Rahanpesulakia muutettiin maaliskuussa 2023 ja muutokset toivat pakoteriskien hallinnan entistä keskeisemmäksi osaksi asiakkaan tuntemista kaikille ilmoitusvelvollisille, tilitoimistot mukaan lukien.


Pakotteiden historiaa


Tiettävästi pakotteita käytettiin ensimmäisen kerran jo antiikin aikana ennen ajanlaskun alkua, jolloin ateenalainen Perikles asetti tuontikiellon Megaran kaupungille, joka oli liittoutunut spartalaisten kanssa. Suomenkin historian kannalta pakotteilla on merkityksellinen rooli, sillä Venäjä hyökkäsi Ruotsin itäisiin lääneihin 1800-luvun alussa tavoitteenaan pakottaa Ruotsi yhtymään Ranskan Britanniaa vastaan julistamaan mannermaasulkuun eli kauppasaartoon. Lopulta tämän seurauksena Suomi liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa.


Mitä pakotteet ovat?


Pakotteiden kohteena olevan tahon toiminnan katsotaan uhkaavan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta esimerkiksi kansainvälisen terrorismin, laajamittaisten ihmisoikeusloukkauksien tai joukkotuhoaseiden levittämisen kautta. Pakotteiden tavoitteena on nimensä mukaisesti pyrkiä pakottamaan niiden kohteeksi joutuva taho muuttamaan käyttäytymistään ja toimintaansa.


Pakotteiden keinovalikoima on laaja ja kohdentamisen avulla pyritään huolellisesti rajaamaan vaikutukset vastustettavasta toiminnasta vastuullisiin sekä heitä tukeviin tahoihin sekä näiden ryhmien rahoituksen lähteisiin. Pakotteet suunnitellaan tapauskohtaisesti vastaamaan kulloiseenkin ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tarpeeseen.


Lainsäätäjät korostavat erityisesti sitä, että vaikutukset paikalliseen siviiliväestöön kyseessä olevassa valtiossa pyritään minimoimaan. Kuitenkin esimerkiksi Venäjään kohdistettujen ennennäkemättömän laajojen pakotteiden osalta vaikutukset siviiliväestöön on käytännössä mahdotonta estää, kun tavoitteena on pysäyttää Venäjän valtion taloutta täysimittaisen hyökkäyssodan mahdollistajana.


Rahanpesulain asettamat velvollisuudet tilitoimistoille


Rahanpesulain lähtökohtana on riskiperusteisuus, eli tilitoimiston tulee tunnistaa, arvioida ja ymmärtää ne riskit, joihin sekä omassa ja asiakkaiden liiketoiminnassa altistutaan. Tilitoimistoille pakoteriskit tarkoittavat, että yrityksen liiketoiminnassa on liityntäpintoja pakotteisiin ja siitä voi aiheutua haitallisia seurauksia. Riskejä pyritään hallitsemaan ja minimoimaan lain asettamia velvollisuuksia noudattamalla.

Rahanpesulain tuoreimmat muutokset astuivat voimaan maaliskuun lopussa. Keskeinen muutos koskee pakotesääntelyn liittämistä osaksi asiakkaan tuntemista. Pakotesääntelyn noudattaminen oli jo aiemmin tilitoimistoa velvoittavaa lainsäädäntöä, mutta aluehallintoviraston mukaan pakotelainsäädäntö on jäänyt osalle sen valvomista ilmoitusvelvollisista hyvin tuntemattomiksi. Tavoitteena on näin ollen selkeyttää pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamisen velvoitteita. Lakimuutos perustaa aluehallintovirastolle toimivallan valvoa myös sitä, noudattavatko sen valvomat ilmoitusvelvolliset pakotelainsäädäntöä.


Tilitoimiston tulee jatkossa varmistaa, että siltä löytyy toimintaperiaatteet, menettelytavat ja sisäinen valvonta myös pakotteiden osalta. Aiemmin tämä on vaadittu jo rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien vähentämiseksi ja riskien tehokkaaksi hallitsemiseksi. Näiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja valvonnan laatimisen lisäksi tilitoimiston on seurattava ja kehitettävä niihin liittyviä toimenpiteitä. Tilitoimiston ylimpään johtoon kuuluvan henkilön on hyväksyttävä mainitut dokumentit.


Yllä oleva kirjoitus oli vain muutaman kappaleen nosto Tilisanomien artikkelista. Lue koko artikkeli täältä.


Inka Kärkkäinen, Legal Folks Oy

Inka Kärkkäinen

Counsel


+358 50 345 3195


Mikäli haluat artikkelit suoraan sähköpostiisi, tilaa Folksin uutiskirje.


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page