top of page

Väliaikaisten lakimuutosten voimassaolon päättyminen

Koronavirustilanteesta johtuneiden väliaikaisten työlainsäädännön muutosten voimassaoloaika päättyi vuodenvaihteessa, mikä tarkoittaa sitä, että tämän vuoden alusta lukien lomautusilmoitusaika piteni viidestä päivästä takaisin 14 päivään. Lisäksi yhteistoimintalain mukainen vähimmäisneuvotteluaika piteni lomautustilanteissa viidestä päivästä takaisin 14 päivään/kuuteen viikkoon, riippuen lomautettavien työntekijöiden määrästä ja lomautuksen kestosta. Työehtosopimuksissa on voitu sopia toisin lomautusilmoitus- ja/tai neuvotteluajasta.


Tämän vuoden alusta lukien ei ole myöskään enää mahdollista lomauttaa määräaikaista työntekijää vastaavilla perusteilla kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva työntekijää, mikäli määräaikainen työntekijä ei toimi vakituisen työntekijän sijaisena. Lisäksi työntekijän työsuhdetta ei enää voida purkaa koeajalla tuotannollisin ja/tai taloudellisin perustein, ja irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuusaika lyheni yhdeksästä kuukaudesta takaisin neljään/kuuteen kuukauteen, riippuen työntekijän työsuhteen kestosta. Alla vielä havainnollistavat esimerkit siitä, missä tilanteissa väliaikaisia lakimuutoksia on voinut/tulee vielä soveltaa käytännössä.


Neuvotteluaikaa koskevan muutoksen soveltaminen


Jos työntekijöiden lomauttamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet viime vuoden aikana, ja ne jatkuvat muutoksen voimassaolon päättymisen jälkeen, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty viiden päivän ajan. Tällöin esimerkiksi 31.12.2020 aloitetut neuvottelut voitu päättää 4.1.2021, koska neuvottelut ovat alkaneet väliaikaisen lakimuutoksen ollessa voimassa.


Lomautusilmoitusaikaa koskevan muutoksen soveltaminen


Mikäli työnantaja on ilmoittanut työntekijälle lomauttamisesta viime vuoden aikana, voidaan työntekijä vielä lomauttaa viiden päivän ilmoitusaikaa käyttäen, vaikka ilmoitusaika ulottuu väliaikaisen lakimuutoksen voimassaolon jälkeiseen aikaan. Täten, jos työnantaja on ilmoittanut lomautuksesta työntekijälle esimerkiksi 29.12.2020, lomautus on voinut alkaa 4.1.2021.


Yhdeksän kuukauden takaisinottovelvollisuusajan soveltaminen


Yhdeksän kuukauden takaisinottovelvollisuusaikaa sovelletaan työntekijöihin, jotka on irtisanottu taloudellisilla ja/tai tuotannollisilla perusteilla 1.4.-31.12.2020 välisenä aikana. Työehtosopimuksissa on voitu sopia toisin takaisinottovelvollisuusajasta.Lisätietoja asiasta antaa:

Anna Paimela

Osakas

+358 40 1648626

Mikäli haluat artikkelit suoraan sähköpostiisi, tilaa Folksin uutiskirje täältä.

Comentarios


bottom of page