top of page

Digipalvelusäädöksen soveltaminen alkaa – miten navigoida velvoitteiden viidakossa?

Osana Euroopan unionin uutta digisääntelyä säädettiin kokonaisuus, joka koostuu digimarkkinasäädöksestä (Digital Marketing Act, DMA) ja digipalvelusäädöksestä (Digital Services Act, DSA). Ensin mainitulla asetettiin velvoitteita suurille ydinalustapalveluille, niin kutsutuille portinvartijoille. Sen soveltaminen alkoi viime vuonna. Digipalvelusäädöksen soveltaminen puolestaan alkaa 17.2.2024. Tässä artikkelissa syvennymme siihen.

 

Mikä DSA?


Digipalvelusäädöksen tarkoituksena on suojata digitaalisten palvelujen käyttäjiä laittomalta sisällöltä sekä parantaa digitaalisten palvelujen avoimuutta. Sillä asetetaan muun muassa sisällön moderointia ja mainonnan avoimuutta koskevia velvoitteita, joita sovelletaan kaikkiin digitaalisia välityspalveluja tarjoaviin yrityksiin.

 

Mitkä palvelut kuuluvat DSA:n kohderyhmään?


DSA soveltuu laajalla kirjolla erilaisiin digitaalisiin välityspalveluihin, jotka voidaan kuvata pyramidin muodossa:


 1. Välityspalvelut (Intermediary services) ovat verkkopalveluja, jotka välittävät tietoja käyttäjien pyynnöstä. Esimerkiksi internetyhteyden tarjoajat ja verkkotunnusvälittäjät kuuluvat tähän ryhmään. Kyseessä on pyramidin alataso, johon luetaan myös sen yläpuolella olevat säilytyspalvelut.

 2. Säilytyspalvelut (Hosting services) ovat verkkopalveluja, jotka tallentavat tietoja käyttäjien pyynnöstä. Esimerkiksi verkkoisännöintipalvelut ja hakukonemainontapalvelut kuuluvat tähän ryhmään. Tähän luetaan myös pyramidissa ylempänä olevat verkkoalustat.

 3. Verkkoalustat (Online platform) ovat verkkopalveluja, jotka tallentavat ja levittävät tietoja julkisesti saataville käyttäjien pyynnöstä. Kyseessä oleville alustoille on tyypillistä, että sekä myyjät että kuluttajat asioivat niillä. Esimerkiksi verkossa toimivat markkinapaikat ja sosiaalisen median alustat kuuluvat tähän ryhmään.

 4. Erittäin suuret verkkoalustat ja hakukoneet (Very large online platform) ovat verkkopalveluja, joiden toiminnassa on korostunut riski laittoman sisällön leviämiseen ja yhteiskunnallisiin riskeihin. Sen vuoksi niihin kohdistuu erityissääntöjä. Näihin palveluihin luetaan sellaiset alustat, joilla on yli 45 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää unionin alueella. Kyseiset alustat on nimetty erikseen, lista löytyy Euroopan komission sivuilta.

 

Millaisia velvoitteita DSA asettaa?


Säädöksen velvoitteita sovelletaan portaittain kumulatiivisesti siten, että alemman tason palveluihin sovellettavat velvoitteet soveltuvat myös ylemmän tason velvoitteisiin.


Kaikilla säädöksen soveltamisalaan kuuluvilla välityspalveluilla on velvollisuus perustaa keskitetyt yhteyspisteet sekä viranomaisten että palvelun käyttäjien kanssa viestimiseen. Samoin kaikkien välityspalvelujen tulee saattaa käyttöehtonsa säädöksen vaatimusten mukaisiksi. Tämä tarkoittaa muun muassa sisällön moderointia koskevien menettelyjen sisällyttämistä ehtoihin. Mikro- ja pienyrityksiä lukuun ottamatta kaikille välityspalveluille asetetaan myös uusia avoimuusraportointivelvoitteita. Yrityksen on julkaistava vähintään kerran vuodessa raportti kaikesta laittomaan sisältöön liittyvästä moderoinnista.


Säilytyspalveluiden tulee edellä listattujen velvoitteiden lisäksi tarjota ilmoitusmenettely, jolla kuka tahansa voi ilmoittaa palvelussa olevasta laittomasta sisällöstä. Lisäksi palveluntarjoajan tulee mm. ilmoittaa viranomaisille rikosepäilyistä.


Verkkoalustoja koskevat velvoitteet kohdistuvat keskisuuriin ja suuriin yrityksiin. Tällaisen palveluntarjoajan tulee edellä kuvattujen velvoitteiden lisäksi muun muassa perustaa sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä ja toteuttaa väärinkäytön vastaisia toimenpiteitä. Verkkoalustojen avoimuusraportointia koskevat myös laajemmat raportointivelvoitteet. Lisäksi näiden palvelujen tarjoajien tulee varmistaa, että alustalla julkaistut mainokset täyttävät mainontaa koskevat erityisehdot. Verkkoalustoihin lukeutuvat myös verkon markkinapaikat, joiden tulee suunnitella sivustonsa asianmukaisesti, ja saada alustaa käyttäviltä elinkeinonharjoittajilta tietyt tiedot.


Erittäin suuriin verkkoalustoihin ja hakukoneisiin kohdistuu edellä mainittujen lisäksi erityisiä velvoitteita muun muassa avoimuusraportoinnista, auditoinnista ja viranomaisyhteistyöstä.


Miten valmistautua DSA:n velvoitteisiin?


Digipalvelusäädöstä aletaan soveltaa 17.2.2024. Nyt onkin hyvä hetki varautua säädöksen velvoitteisiin. Suosittelemme aloittamaan seuraavista:


 1. Tarkista, kuuluuko yrityksesi DSA:n soveltamisalaan

 2. Jos kuuluu, lähde liikkeelle kaikkia välityspalveluita koskevista velvoitteista:

  1. Perusta yhteyspisteet sekä viranomaisten että palvelun käyttäjien kanssa viestimiseen

  2. Päivitä palvelusi käyttöehdot DSA:n mukaisiksi

  3. Tarkista palveluasi koskevat raportointivaatimukset

 3. Jos yritykseesi kohdistuu lisäksi säilytyspalveluja tai verkkoalustoja koskevia velvoitteita, perehdy ja valmistaudu niihin. Autamme tässä mielellämme.


Lataa laatimamme DSA-opas tutustuaksesi tarkempiin askelmerkkeihin.


Folks_DSA-opas
.pdf
Lataa PDF • 605KB

Lopuksi


Digipalvelusäädöksen velvoitteet ovat monitahoinen kokonaisuus, joka voi aiheuttaa harmaan hiuksen, jos toisenkin. Toisaalta säädöksen kehyksien hyödyntäminen tarjoaa palveluntarjoajille mahdollisuuden erottua vastuullisuudella ja läpinäkyvyydellä – teemoilla, joita tämän päivän kuluttajat tutkitusti arvostavat.


Lisätietoja digipalvelusäädöksestä antaa:Susanna Kesseli

Junior Counsel

+358 40 071 7794


Mikäli haluat artikkelit suoraan sähköpostiisi, tilaa Folksin uutiskirje täältä.


Comentarios


bottom of page