top of page

Miten Iconicsilla (nyk. Folks) luodaan arvoa?

Update: Iconics on nyt Folks. Kerromme keväällä 2023 toteutetusta brändiuudistuksesta tarkemmin tässä artikkelissa.


Arvoa objektiivisesti ja subjektiivisesti


Useimmat palveluntarjoajat lupaavat myyntipuheissaan luoda asiakkailleen ”arvoa” tai ”lisäarvoa”. Eri asiakkaiden näkemys arvosta voi vaihdella – yhdelle tärkeintä on hinta, toiselle nopea vasteaika, kolmannelle asioimisen helppous. Harvard Business Review’n artikkelin mukaan asiakkaiden BtoB-liiketoiminnassa kokema arvo voidaan kuvata viisitasoisella, yhteensä 40 eri osa-aluetta käsittävällä pyramidilla. Osa pyramidin arvoa heijastavista elementeistä on objektiivisia, osa subjektiivisia. Pyramidin pohjalla olevia objektiivisimpia elementtejä ovat mm. palvelun vaatimusten- ja lainmukaisuus sekä hyväksyttävä hinta. Siirryttäessä pyramidin huippua kohden arvojen sisältö muuttuu subjektiivisemmaksi, skaalautuvuudesta palvelun tuottamiin ajan ja vaivan säästöihin, palveluntarjoajan tavoitettavuuteen, palvelua ostavan henkilön oman vaivan ja riskien minimoimiseen ja lopulta asiakkaan sosiaalisen vastuun parantamiseen ja vision kirkastamiseen.


Arvon objektiivisia elementtejä on tyypillisesti helpompi mitata kuin subjektiivisia, enemmän tunnesidonnaisia elementtejä. Asioidessaan uuden palveluntarjoajan kanssa asiakas priorisoi usein hintaa, toimitusaikaa ja muita objektiivisia seikkoja. Asiakkaan jälkikäteinen kokemus palvelusta heijastanee kuitenkin väistämättä myös subjektiivisia näkökohtia, kuten asioinnin sujuvuutta ja palvelun tuomaa mielenrauhaa. Pitkäkestoisissa yhteistyösuhteissa subjektiivisten elementtien painoarvo usein lisääntyy, ja asiakkaan paras mahdollinen palveleminen edellyttääkin pyramidin eri portaiden huomioimista ja kunkin asiakkaan ominaispiirteiden tunnistamista.


Kantaaottavaa, proaktiivista palvelua kasvokkain


Me Iconicsilla (nyk. Folks) haluamme varmistaa, että saat asiakkaanamme paitsi juridisesti korkealaatuisia neuvoja, myös kasvollista, reilua ja kantaaottavaa palvelua. Uskomme vahvasti siihen, että yritysten tulisi rohkaistua käyttämään juristeja yksittäisten tulipalojen sammuttamisen asemesta aikaisen vaiheen riskikartoituksiin ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien suunnitteluun. Mitä aikaisemmassa vaiheessa pääsemme osallistumaan asiakkaidemme tärkeiden asioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, sitä enemmän kykenemme luomaan arvoa liiketoimintalähtöisellä ja sparraavalla otteellamme. Kustannusten minimointi ja juridisten sudenkuoppien välttäminen on tällöin huomattavasti reaktiivista toimintamallia helpompaa, ja juristin ollessa palomiehen asemesta liiketoiminnan kehittäjä tilaa jää enemmän myös subjektiivisten arvokokemusten luomiseen. Tämä silläkin uhalla, että oman ansaintamme näkökulmasta suurten sotkujen setviminen voisi olla tuottoisampaa kuin strateginen juridinen tuki tilanteessa, jossa eri toimintavaihtoehtoja ja riskejä on helpompaa tunnistaa. Näemme kuitenkin, että aikainen osallistaminen kehittää parhaiten sekä asiakasta että meitä ja luo tehokkaimmin edellytyksiä ymmärryksen ja luottamuksen rakentamiseen. Jos koet meidät miellyttäväksi kumppaniksi ”välttämättömän pahan” asemesta, olemme onnistuneet puolin ja toisin.


Koska edellä viitatun tutkimusdatan perusteella arvoa voidaan luoda usealla eri tasolla ja lukuisilla eri tavoilla, keskustelemme mielellämme kanssasi siitä, mikä on juuri sinulle tärkeää ja miten koet saavasi juristiltasi suurimman mahdollisen arvon. Vaikka lupaamme toimia aina reilusti, tehokkaasti ja asiakkaan parhaan edun mukaisesti, preferenssejäsi ymmärtäen toiminta on puolin ja toisin mutkattomampaa ja intressimme pysyvät alusta saakka samansuuntaisina.


Yhden tärpin haluamme kuitenkin antaa: Jörn Donneria mukaillen investointi kanssamme sparraamiseen ennemmin kuin myöhemmin kannattaa aina.Antti Ikonen Perustajaosakas, toimitusjohtaja antti.ikonen@legalfolks.fiMikäli haluat artikkelit suoraan sähköpostiisi, tilaa Folksin uutiskirje täältä.

Comments


bottom of page